โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

อัลบั้มรูป : คณะผู้บริหารโรงเรียนอำเภอพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนประตูชัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรจูเนียร์ ณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

วันที่ 18 ธ.ค. 2561
คณะผู้บริหารโรงเรียนอำเภอพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนประตูชัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรจูเนียร์ ณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
1

โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

ที่อยู่ วชิรปราการ ตำบล บางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทรศัพท์ 038 282 554 อีเมล์ : anubanchonburi@hotmail.com

Engine by SchoolWeb.in.th