ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ประกาศโรงเรียนอนุบาลชลบุรี
เรื่อง  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
หลักสูตรสองภาษา (English Program) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 
รายงานตัวและรับเอกสาร
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ฦม
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ อาคารโดม แผนกหลักสูตรสองภาษา (English Program)
 
มอบตัวนักเรียนและปฐมนิเทศ 
ในวันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
เวลา  ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมอาคารสิรินธร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
 
- ไม่ต้องนำเด็กมาในวันปฐมนิเทศและวันมอบตัว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2565,23:09   อ่าน 4740 ครั้ง