โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ 18 พ.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 292
ผู้บริหารในสังกัดสำนักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

ที่อยู่ วชิรปราการ ตำบล บางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทรศัพท์ 038 282 554 อีเมล์ : anubanchonburi@hotmail.com

Engine by SchoolWeb.in.th