โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

50 วิธีช่วยครูแก้ไขโรคสมาธิสั้นของเด็กนักเรียน

วันที่ 18 พ.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 253

50 วิธีช่วยครูแก้ไขโรคสมาธิสั้นของเด็กนักเรียนADD
 ย่อมาจากคำว่า Attention Deficit Disorder หมายถึงโรคสมาธิสั้น อาการของ ADD ปรากฏได้หลายแบบมาก ซ้ำยังเกิดร่วมกับความผิดปกติอื่นๆ อีก เช่น Learning Disabilities หรือปัญหาทางอารมณ์ ราวกับว่าปัญหาของ ADD เปลี่ยนตามสภาพอากาศ ไม่แน่นอน คาดการณ์ไม่ได้ แม้วิธีการรักษา ADD จะมีปรากฏในหนังสือมากมาย แต่ก็ยังคงเป็นงานยากและหนักกับผู้ปฏิบัติเสมอ
ไม่มีทางออกง่ายๆ สำหรับการแก้ปัญหาของ ADD ในห้องเรียนหรือที่บ้าน ความสำเร็จของการรักษาในโรงเรียนขึ้นอยู่กับความรู้และความหนักแน่นสม่ำเสมอของครูและโรงเรียนเป็นอย่างมาก ต่อไปนี้เป็นเคล็ดบางประการในการช่วยเด็ก ADD ในโรงเรียน โดยมุ่งให้ครูอาจารย์ช่วยเด็กได้ในทุกวัย แต่ครูอาจเห็นว่า บางข้อเหมาะสำหรับเด็กบางวัยมากกว่า อย่างไรก็ตาม หลักการเรื่องการมีกรอบ, การให้ความรู้ และการชักจูงสนับสนุน ยังคงเป็นแนวคิดหลักเสมอ

1. ข้อแรกคือ ท่านต้องมั่นใจว่าท่านกำลังช่วยเด็ก ADD มิใช่เด็กที่มีปัญหาของการได้ยิน หรือการมองเห็น

2. หาผู้สนับสนุนท่านคือ โรงเรียนและผู้ปกครอง การมีเด็ก ADD อยู่ในชั้น 2-3 คน ก็เป็นเรื่องเหนื่อย มากอยู่แล้ว หาผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาได้ เช่น นักการศึกษาพิเศษ จิตแพทย์เด็ก นักจิตวิทยาประจำ โรงเรียน หรือกุมารแพทย์ หาความร่วมมือจากผู้ปกครอง และหาเพื่อนครูมาช่วย

3.จงรู้จักข้อจำกัดของตนเอง อย่ากลัวที่จะขอความร่วมมือ ครูคงไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง ADD

4.ถามเด็กว่าจะให้ช่วยอย่างไร เด็กเหล่านี้มักบอกได้ว่า อยากให้ท่านช่วยอย่างไรเมื่อถูก