โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๐๒/๒๕๖๑ การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน ๕๐ เครื่อง ห้องคอมพิวเตอร์๓ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

วันที่ 04 ก.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 218
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๐๒/๒๕๖๑ การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน ๕๐ เครื่อง ห้องคอมพิวเตอร์๓ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > SAR 60 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ปีการศึกษา 2560
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๐๒/๒๕๖๑ การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน ๕๐ เครื่อง ห้องคอมพิวเตอร์๓ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 โรงเรียนอนุบาลชลบุรีดาวน์โหลดไฟล์แนบ > 01 ประกาศโรงเรียนดาวน์โหลดไฟล์แนบ > 02 เเนบท้ายประกาศดาวน์โหลดไฟล์แนบ > 03 เอกสารประกวดราคาดาวน์โหลดไฟล์แนบ > 04 ช่วงชั้นที่ 1 ใหม่ แนบไฟล์ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > 05 อนุบาล ใหม่ แนบไฟล์ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > 06 ช่วงชั้นที่ 2 ใหม่ แนบไฟล์

โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

ที่อยู่ วชิรปราการ ตำบล บางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทรศัพท์ 038 282 554 อีเมล์ : anubanchonburi@hotmail.com

Engine by SchoolWeb.in.th