โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

คณะผู้บริหารโรงเรียนอำเภอพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนประตูชัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรจูเนียร์ ณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

วันที่ 20 ก.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 325
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

ที่อยู่ วชิรปราการ ตำบล บางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทรศัพท์ 038 282 554 อีเมล์ : anubanchonburi@hotmail.com

Engine by SchoolWeb.in.th