โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

การรับสมัครนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 24 ธ.ค. 2560
ผู้เข้าชม : 815ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลชลบุรีได้รับรางวัล special award จากประเทศจีนและมาเก๊า ผลงาน "เตาย่างไร้ควันเพื่อสุขภาพ" โดยเด็กหญิงมนตร์ภรณ์ ลีลาขจรจิต และ เด็กหญิงปุณยภา จรูญจิรเสถียร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลชลบุรีจัดพิธีอำลาครูเกษียณอายุราชการ 16 คน ได้เปิดโอกาสกล่าวความในใจที่ครูมีต่อลูกศิษย์

โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

ที่อยู่ วชิรปราการ ตำบล บางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทรศัพท์ 038 282 554 อีเมล์ : anubanchonburi@hotmail.com

Engine by SchoolWeb.in.th