โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 2 – 11 พฤษภาคม 2561

วันที่ 18 พ.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 456
โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์
        ระหว่างวันที่ 2 – 11 พฤษภาคม 2561 ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

ที่อยู่ วชิรปราการ ตำบล บางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทรศัพท์ 038 282 554 อีเมล์ : anubanchonburi@hotmail.com

Engine by SchoolWeb.in.th