โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 16-17 มิถุนายน 2561

วันที่ 22 มิ.ย. 2561
ผู้เข้าชม : 166ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 2 – 11 พฤษภาคม 2561

โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

ที่อยู่ วชิรปราการ ตำบล บางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทรศัพท์ 038 282 554 อีเมล์ : anubanchonburi@hotmail.com

Engine by SchoolWeb.in.th