โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

ประกาศรับสมัครครูวิชาเอก ปฐมวัย ตั้งเเต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 กันยายน 2561 รายละเอียดคลิก

วันที่ 10 ก.ย. 2561
ผู้เข้าชม : 132
รายละเอียด

เอกสารที่ต้องเตรียม 
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาปริญญาบัตร
4.สำเนาทรานคริป
5.สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู
6.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
7.รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอก ปฐมวัย ตั้งเเต่บัดนี้ถึงวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 รายละเอียดคลิกรายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียม 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน2.สำเนาทะเบียนบ้าน3.สำเนาปริญญาบัตร4.สำเนาทรานคริป5.สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู6.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)7.รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > SAR 60 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ปีการศึกษา 2560
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๐๒/๒๕๖๑ การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน ๕๐ เครื่อง ห้องคอมพิวเตอร์๓ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

ที่อยู่ วชิรปราการ ตำบล บางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทรศัพท์ 038 282 554 อีเมล์ : anubanchonburi@hotmail.com

Engine by SchoolWeb.in.th