ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลชลบุรี (เอกปฐมวัย,เอกคณิตศาสตร์,เอกนาฏศิลป์,เอกพลศึกษา)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้าง (เอกปฐมวัย,เอกคณิตศาสตร์,เอกนาฏศิลป์,เอกพลศึกษา)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้าง 6 อัตรา
คลิกที่นี่เพื่อส่งเอกสารการับสมัคร
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้าง เอกภาษาไทย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้าง เอกภาษาไทย
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้าง เอกภาษาไทย
คลิกที่นี่เพื่อส่งเอกสารการรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 หลักสูตรปกติและโครงการ Junior English Program ปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แผนกหลักสูตร 2 ภาษา (English Program) ปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 แผนกหลักสูตร 2 ภาษา (English Program) ปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความพร้อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ( หลักสูตร 2 ภาษา )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้าง เอกประถมศึกษา
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรปกติและโครงการ Junior English Program ปีการศึกษา 2567
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบการรับสมัครนักเรียน
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้าง (เอกปฐมวัย)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้าง เอกปฐมวัย
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้าง เอกประถมศึกษา
คลิกที่นี่เพื่อส่งใบสมัคร
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้าง เอกปฐมวัย
คลิกที่นี่เพื่อส่งใบสมัคร
กำหนดการวันรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2567
ประกาศการรับสมัครและการคัดเลือกนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (ห้องเรียนปกติ และ Junior English Program) ปีการศึกษา 2567
ประกาศการรับสมัครและการคัดเลือกนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 หลักสูตรสองภาษา (EP) ปีการศึกษา 2567
ประกาศการรับสมัครและการคัดเลือกนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรสองภาษา (EP) ปีการศึกษา 2567
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้าง เอกปฐมวัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้าง เอกปฐมวัย
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย
คลิกที่นี่เพื่อส่งใบสมัคร
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้าง เอกดนตรีสากล
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน
คลิกที่นี่เพิ่อส่งใบสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้าง เอกดนตรีสากล
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรีสากล
คลิกที่นี่เพื่อส่งใบสมัคร
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้าง เอกสังคมศึกษา