ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 64
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 64
กำหนดการ การรับสมัคร หลักสูตรสองภาษา หลักสูตรปกติเเละโครงการจูเนียร์
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 64
ระเบียบการ การรับสมัครนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรสองภาษา
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 64
ระเบียบการ การรับสมัครนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรปกติเเละโครงการจูเนียร์
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 64
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเเละเลือกสรรครูอัตราจ้าง ปี 2563 / 5 กุมภาพันธ์ 2564 เอกภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เเละไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภาษาอังกฤษ3 กุมภาพันธ์ 2564
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 64
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนอนุบาลชลบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 64
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุม อาคารสิรินธร โรงเร
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 64
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรครูอัตราจ้าง มกราคม ปี 2564 ภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 64
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเเละเลือกสรรครูอัตราจ้าง ปี 2563 /22 มกราคม 2564 เอกภาษาจีน
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เเละไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภาษาจีน 2564
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 64
ประกวดราคาจ้างจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 64
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรครูอัตราจ้าง มกราคม ปี 2564 ภาษาจีน
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 64
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเเละเลือกสรรครูอัตราจ้าง ปี 2564 /13 มกราคม 2564 เอกพลศึกษา
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เเละไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ พลศึกษา2564
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 64
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2564
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 64