ข่าวประชาสัมพันธ์
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเเละเลือกสรรครูอัตราจ้าง ปี 2563 /21 ตุลาคม 2563 เอก ศิลปะ อังกฤษ นาฏศิลป
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เเละไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 19 ตุลาคม 2563
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 63
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรครูอัตราจ้าง ตุลาคม ปี 2563
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 63
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเเละเลือกสรรครูอัตราจ้าง ปี 2563 /13 สิงหาคม 2563 เอกคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เเละไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 11 สิงหาคม 2563 คอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 63
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรครูอัตราจ้าง สิงหาคม ปี 2563 คอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 63
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเเละเลือกสรรครูอัตราจ้าง ปี 2563 /31 มิถุนายน 2563 เอกวิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เเละไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 30 กรกฎาคม 2563
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 63
รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกวิทยาศาสตร์ เอกคอมพิวเตอร์ วันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 63
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเเละเลือกสรรครูอัตราจ้าง ปี 2563 /23 มิถุนายน 2563
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เเละไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 23 มิถุนายน 2563
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 63
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรครูอัตราจ้าง มิถุนายน ปี 2563
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 63
มาตรการป้องกันสุขภาพจากไข้หวัด covid 19 ในวันจับสลากเข้าเรียนอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ หลักสูตรสองภาษา (English Program) ประจำปีการศึ
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 63
รายงานสถานการณ์ไวรัส โควิด-19
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 63
รับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ยามกลางคืน)
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 63
ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน โดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้า
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 63
รับสมัครนักเรียน ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้าง 2 อัตรา พลศึกษา ปฐมวัย 12/12/62
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เเละไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ปี 2562
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 62