เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลง อนุบาลรำลึก !!!!

ดอกนกยูง บานเด่น เดือนเมษา

สะดุดตา ดอกใบ แผ่ไพศาล

นั่นแหละคือ สัญลักษณ์ อนุบาล

ดอกแสดเด่น ชูก้าน เขียวขจี

เรานี้ ดังพี่น้อง ปองรักใคร่

สามัคคี ร่วมใจ กันเต็มที่

รักกันไว้ ด้วยน้ำใจ และไมตรี

จากไปแล้ว ก็ยังมี ใจสัมพันธ์

คราใด เห็นดอก นกยูงบาน

เหมือนเป็น สัญญาณ เรียกขวัญ

อนุบาล อนุบาล จะรักกัน

รักกันมั่น รักกัน นิรันดร