ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลชลบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตร สองภาษา (EP)
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลชลบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตร ปกติ (RP) และ โครงการจูเนียร์ (JEP)
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 65
ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรสองภาษา (EP)
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 65
ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้าง เอกคหกรรมศาสตร์
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 18 มกราคม 2565
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรครูอัจราจ้าง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 30ธ.ค.64
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้าง ในวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 64
รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศเเละร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 64
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้าง 20 - 24 ธันวาคม 2564
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 64
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเเละเลือกสรรครูอัตราจ้าง ปี 2564 / 25 ตุลาคม 2564 เอกภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เเละไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ปี 2564 / 21 ตุลาคม 2564 เอกภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 64
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรครูอัตราจ้าง 14-20 ตุลาคม ปี 2564 วิชาเอกภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 64
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเเละเลือกสรรครูอัตราจ้าง ปี 2564 / 24สิงหาคม 2564 เอกประถมศึกษา
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เเละไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ปี 2564 / 20 สิงหาคม 2564 เอกประถมศึกษา
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 64
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรครูอัตราจ้าง 13-19 สิงหาคม ปี 2564 วิชาเอกประถมศึกษา
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 64
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเเละเลือกสรรครูอัตราจ้าง ปี 2564 / 21 พฤษภาคม 2564 เอกภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เเละไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ปี 2564 / 19 พฤษภาคม 2564 เอกภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 64
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรครูอัตราจ้าง พฤษภาคม ปี 2564 ภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 64