ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศวันเปิด- ปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 216) 03 พ.ย. 63
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเเละเลือกสรรครูอัตราจ้าง ปี 2563 /21 ตุลาคม 2563 เอก ศิลปะ อังกฤษ นาฏศิลป (อ่าน 165) 21 ต.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เเละไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 19 ตุลาคม 2563 (อ่าน 167) 19 ต.ค. 63
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรครูอัตราจ้าง ตุลาคม ปี 2563 (อ่าน 258) 08 ต.ค. 63
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเเละเลือกสรรครูอัตราจ้าง ปี 2563 /13 สิงหาคม 2563 เอกคอมพิวเตอร์ (อ่าน 446) 13 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เเละไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 11 สิงหาคม 2563 คอมพิวเตอร์ (อ่าน 460) 10 ส.ค. 63
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรครูอัตราจ้าง สิงหาคม ปี 2563 คอมพิวเตอร์ (อ่าน 539) 03 ส.ค. 63
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเเละเลือกสรรครูอัตราจ้าง ปี 2563 /31 มิถุนายน 2563 เอกวิทยาศาสตร์ (อ่าน 477) 31 ก.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เเละไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 30 กรกฎาคม 2563 (อ่าน 475) 29 ก.ค. 63
รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกวิทยาศาสตร์ เอกคอมพิวเตอร์ วันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี (อ่าน 730) 20 ก.ค. 63
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเเละเลือกสรรครูอัตราจ้าง ปี 2563 /23 มิถุนายน 2563 (อ่าน 547) 24 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เเละไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 23 มิถุนายน 2563 (อ่าน 589) 22 มิ.ย. 63
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรครูอัตราจ้าง มิถุนายน ปี 2563 (อ่าน 720) 10 มิ.ย. 63
มาตรการป้องกันสุขภาพจากไข้หวัด covid 19 ในวันจับสลากเข้าเรียนอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 975) 05 มี.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ หลักสูตรสองภาษา (English Program) ประจำปีการศึ (อ่าน 1525) 26 ก.พ. 63
รายงานสถานการณ์ไวรัส โควิด-19 (อ่าน 825) 26 ก.พ. 63
รับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ยามกลางคืน) (อ่าน 732) 24 ม.ค. 63
ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน โดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้า (อ่าน 799) 21 ม.ค. 63
รับสมัครนักเรียน ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 26) 13 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้าง 2 อัตรา พลศึกษา ปฐมวัย 12/12/62 (อ่าน 1032) 12 ธ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เเละไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ปี 2562 (อ่าน 935) 09 ธ.ค. 62
รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกปฐมวัย เเละพลศึกษา 2-6 ธันวาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี รายละเอียดังเเนบ (อ่าน 989) 29 พ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้าง 7 อัตรา (อ่าน 1300) 11 ก.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เเละไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ปี 2562 (อ่าน 1422) 09 ก.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเเละเลือกสรรพนักงานรถยนต์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 2562 (อ่าน 1043) 28 ส.ค. 62
รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 7อัตรา วันที่ 2 - 6 กันยายน 2562 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี รายละเอียดังเเนบ (อ่าน 1654) 26 ส.ค. 62
การติดต่อเอกสารเกี่ยวกับนักเรียน (อ่าน 989) 22 ส.ค. 62
การมีบัตรประจำตัวประชาชนของโรงเรียนอนุบาลชลบุรี (อ่าน 734) 22 ส.ค. 62
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านเนินพล (อ่าน 779) 20 ส.ค. 62
รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1อัตรา วันที่ 9 - 15 สิงหาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี รายล (อ่าน 924) 09 ส.ค. 62
รับสมัครพนักงานขับรถ 7 - 16 สิงหาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี รายละเอียดังเเนบ (อ่าน 836) 07 ส.ค. 62
ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียน โดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้า (อ่าน 768) 07 ส.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ ใบสมัครครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 949) 03 ก.ค. 62
การประกาศผลการเรียนปลายปี ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 2657)